Velkommen

Reducer spild og øg fortjenesten

Baseret på mere end 35 års erfaring i den grafiske industri hjælper Lean POD i dag grafiske virksomheder med igen at spille en afgørende rolle i kommunikation og publiceringprocessen.
Markedet og teknologien har ændret sig dramatisk de seneste 20 år, hvor vi er gået fra analog til digital produktion og publicering af print og trykopgaver.
Vi er gået fra et marked med monopol på både prepress og tryk og efterbehandling til et ”dagligvare marked” med fuldkommen konkurrence og mange nye publiceringskanaler og medier.

Det er ikke længere nok at være på ”forkant” med teknologien og levere høj kvalitet, til aftalt tid og aftalt pris. Der skal meget mere til.
Kunderne ønsker Just In Time produktion som i den grafiske verden kaldes Print On Demand  (Tryk kun det, der er brug for, når det skal bruges).
For at overleve er man nødt til at genskabe sin grafiske virksomhed og basere sin fremtid og overlevelse på en bæredygtig strategi og en effektiv og automatiseret produktion med meget få ”touch point” i produktionsforløbet.

For at være konkurrencedygtig skal gennemløbstiden pr. job reduceres væsentligt og den gamle metode med fysiske ordreposer og følgesedler skal erstattes af elektroniske ”jobtickets” og produktionen skal indrettes efter ”Lean Produktion” principper, hvor al unødigt spild fjernes. Hvis man kan reducere gennemløbstiden pr. ordre, uden at fejlraten og spildet stiger, tjener man flere penge!